top of page
搜尋
  • 作家相片HKIETEA

【賀國慶 有獎問答活動】10位被抽中參加者出爐名單

10位被抽中參加者已經出爐啦,快來睇下有無您個名啦!

10位被抽中參加者將獲得個別電話通知,必須答中一條簡單問題,便可獲得$300超市現金券

#這些機會屬於會員的 #快來入會吧 #工聯APP #有獎問答 #香港洋務工會 #香港進出口貿易從業員協會


88 次查看0 則留言

最新文章

查看全部
bottom of page